این دستگاه اثر انگشت را تشخیص داده و پیغام فارسی - تایید شد را اعلام می نماید ...

این دستگاه از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا بهره میبرد سرعت آن فوق العاده بالا و از اثر انگشت

این دستگاه از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا بهره میبرد سرعت آن فوق العاده بالا و از اثر انگشت ...

این دستگاه یک دستگاه حضور و غیاب کارتخوان دار می باشد که با نمایش کارت در جلوی دستگاه ...