اتوماسیون-باشگاهی

کد محصول: 0301

سيستم اتوماسیون باشگاهی

تجهیزات سيستم اتوماسیون باشگاهی: در اين سيستم مي توان با استفاده از دستگاه هاي ویژه باشگاه و نرم افزار مدیریت باشگاهی، کلیه امور الکترونیکی مربوط به باشگاه شامل ثبت نام افراد و کنترل تردد افراد را مديريت نمود. برای ورود میتوان از اثر انگشت افراد، کارت مخصوص یا دستبند ضد آب استفاده نمود. ...

کد محصول: 0302

کارت عضویت یا دستبند ضد آب

از این کارت یا دستبند هنگام تردد به باشگاه استفاده می شود .شخص هنگام ورود به باشگاه کارت یا دستبند را به دستگاه نزدیک کرده و دستگاه اطلاعات کارت را می خواند.می توان اطلاعات باشگاه و شماره عضویت و طرح دلخواه را بر روی کارتها بوسیله چاپگر پی وی سی چاپ نمود و برای اعضاء جدید کارت صادر کرد. دستبندها در ...

کد محصول: 0303

گیت سه اهرمی قابل اتصال به دستگاه کنترل تردد

گیت پردازش تردد ازنوع سه اهرمی  جنس استیل 2 میلی متری می باشد . این گیتها به دستگاه های کنترل تردد متصل شده و در صورت مجاز بودن شخص به تردد، دستگاه فرمان باز شدن گیت را صادر کرده و گیت اجازه تردد را به فرد می دهد. این گیت امکان تردد 40 تا 50 نفر در دقیقه را دارا می باشد .  پهنای ورودی آن 70 سانتی م...

کد محصول: 0304

TA300 دستگاه اثرانگشتی جهت کنترل ورود اعضاء

 TA300 دستگاه اثرانگشتی جهت کنترل ورود اعضاء: به محض زدن اثرانگشت، اعتبار شخص و همچنين روزهای مجاز و ... کنترل شده و در صورت مجاز بودن يا غير مجاز بودن فرد، اطلاعات مربوطه بر روي نرم افزار نمايش داده مي شود. در صورت مجاز بودن، اعتبار معینی از شخص کم شده و تردد وي ثبت مي گردد. و درصورتی که از مدل TA...

کد محصول: 0305

نرم افزار جامع باشگاهی

در اين سيستم مي توان اعضاء را ثبت نام کرد و در حین ثبت اطلاعات مي توان مشخص نمود که عضويت فرد به صورت جلسه اي يا ماهيانه يا تا تاريخ خاصي معتبر باشد و همچنين مي توان روزهاي مجاز را براي اعضاء  مشخص کرد. ...