نرم افزار پارکینگ

نرم افزار پارکینگ

در اين نرم افزار مي توان گروه های مختلف با تعرفه های متفاوت تعریف کرد. این تعرفه شامل ورودی ، فرجه ورود ، مبلغ روزانه مبلغ شبانه ، مبلغ ماهیانه و ... می باشد کارت ها را می توان به صورت عمومی ، اعتباری و پرسنلی یا ماهیانه تعریف نمود . همچنین می توان با نصب دوربین تحت شبکه به نرم افزار ، از پلاک خودرو عکس گرفت و یا با استفاده از سیستم ثبت پلاک خودکار اطلاعات خودرو را ثبت کرد. نرم افزار گزارشهای مفیدی را در زمینه فروش هر روز ارائه می نماید می توان کنترل ورود به پارکینگ هنگام خروج و بلعکس را کنترل نمود

قابلیت بازکردن راهبند به صورت نرم افزاری

ثبت دستی اطلاعات

ثبت کلیه عملیات کاربران

نمایش مبلغ بر روی نمایشگر یا چاپگر

قابلیت نصب دوربین برای ثبت تصاویر خودروها و ثبت پلاک خودرو

امکان تعیین سطح دسترسی برای کاربران نرم افزار

گزارشات متنوع مالی بر اساس کاربر و یا زمان

محصولات مشابه