نرم افزار جامع باشگاهی

نرم افزار جامع باشگاهی

گالری تصویر

کد محصول: 0305

نرم افزار جامع باشگاهی

|

1161

| اتوماسیون-باشگاهی پردازش تردد |
  • امتیاز :

Rated 4.5/5 based on 1161 customer reviews

نرم افزار جامع باشگاهی

در اين سيستم مي توان اعضاء را ثبت نام کرد و در حین ثبت اطلاعات مي توان مشخص نمود که عضويت فرد به صورت جلسه اي يا ماهيانه يا تا تاريخ خاصي معتبر باشد و همچنين مي توان روزهاي مجاز را براي اعضاء  مشخص کرد.
عنوان مقدار
اضافه به سبد خرید