TA300 دستگاه اثرانگشتی جهت کنترل ورود اعضاء

TA300 دستگاه اثرانگشتی جهت کنترل ورود اعضاء

گالری تصویر

کد محصول: 0304

TA300 دستگاه اثرانگشتی جهت کنترل ورود اعضاء

|

1684

| اتوماسیون-باشگاهی پردازش تردد |
  • امتیاز :

Rated 4.5/5 based on 1684 customer reviews

TA300 دستگاه اثرانگشتی جهت کنترل ورود اعضاء

 TA300 دستگاه اثرانگشتی جهت کنترل ورود اعضاء: به محض زدن اثرانگشت، اعتبار شخص و همچنين روزهای مجاز و ... کنترل شده و در صورت مجاز بودن يا غير مجاز بودن فرد، اطلاعات مربوطه بر روي نرم افزار نمايش داده مي شود. در صورت مجاز بودن، اعتبار معینی از شخص کم شده و تردد وي ثبت مي گردد. و درصورتی که از مدل TA370 استفاده شود در یا گیت نیز باز می شود.
عنوان مقدار
اضافه به سبد خرید