سيستم اتوماسیون باشگاهی

سيستم اتوماسیون باشگاهی

گالری تصویر

کد محصول: 0301

سيستم اتوماسیون باشگاهی

|

2655

| اتوماسیون-باشگاهی پردازش تردد |
  • امتیاز :

Rated 4.5/5 based on 2655 customer reviews

سيستم اتوماسیون باشگاهی

تجهیزات سيستم اتوماسیون باشگاهی: در اين سيستم مي توان با استفاده از دستگاه هاي ویژه باشگاه و نرم افزار مدیریت باشگاهی، کلیه امور الکترونیکی مربوط به باشگاه شامل ثبت نام افراد و کنترل تردد افراد را مديريت نمود. برای ورود میتوان از اثر انگشت افراد، کارت مخصوص یا دستبند ضد آب استفاده نمود.
عنوان مقدار
اضافه به سبد خرید