دستگاه دریافت غذا در رستوران- اتوماسیون تغذیه

دستگاه دریافت غذا در رستوران- اتوماسیون تغذیه

گالری تصویر

کد محصول: 0401

دستگاه دریافت غذا در رستوران- اتوماسیون تغذیه

|

2779

| اتوماسیون-غذاخوری پردازش تردد |
  • امتیاز :

Rated 4.5/5 based on 2779 customer reviews

دستگاه دریافت غذا در رستوران- اتوماسیون تغذیه

انواع دستگاههای تشخیص چهره، انگشتی و کارتی برای این سیستم قابل استفاده میباشد. برای انتخاب دستگاه مورد نظر به بخش حضور و غیاب مراجعه کنید این سیستم بر اساس نیازهای ادارات و شرکتهای خصوصی و همچنین دانشگاههای مختلف برنامه ریزی شده است. ویژگیهای سیستم جامع غذا خوری: سرعت و دقت در عملیات توزیع غذا *** آمار دقیق تهیه مواد ، پیش از طبخ *** آمار دقیق توزیع غذا به شکل لحظه ای *** جلوگیری از دریافت غذا توسط افراد غیر مجاز *** حذف مراجعات حضوری جهت رزرو غذا *** جلوگیری از خطای انسانی و کاهش نیروی انسانی *** حذف عملیات مربوط به تبادل پول ***
عنوان مقدار
اضافه به سبد خرید