نمایشگر مبلغ

نمایشگر مبلغ

گالری تصویر

کد محصول: 0604

نمایشگر مبلغ

|

2162

| اتوماسیون-پارکینگ پردازش تردد |
  • امتیاز :

Rated 4.5/5 based on 2162 customer reviews

نمایشگر مبلغ

از این نمایشگر برای نمایش مبلغ قابل پرداخت و ظرفیت پارکینگ استفاده می شود . این نمایشگر قابلیت نمایش عدد تا 5 رقم را دارد که نرم افزار اطلاعات را طریق کابل سریال به نمایشگر منتقل میکند .
عنوان مقدار
اضافه به سبد خرید