اتوماسیون-پارکینگ

کد محصول: 0602

نرم افزار پارکینگ

در اين نرم افزار مي توان گروه های مختلف با تعرفه های متفاوت تعریف کرد. این تعرفه شامل ورودی ، فرجه ورود ، مبلغ روزانه مبلغ شبانه ، مبلغ ماهیانه و ... می باشد کارت ها را می توان به صورت عمومی ، اعتباری و پرسنلی یا ماهیانه تعریف نمود . همچنین می توان با نصب دوربین تحت شبکه به نرم افزار ، از پلاک خودرو...

کد محصول: 0603

آنتن برد بلند

آنتن برای خواندن اطلاعات کارت از فاصله حدود 5 متری استفاده می شود. با نزدیک شدن خودرو به آنتن ، اطلاعات کارت مخصوصی که در خودرو نصب شده خوانده می شود و کد کارت به دستگاه کنترلر ارسال میشود . زاویه دید آنتن حدود 120 درجه است . ...

کد محصول: 0604

نمایشگر مبلغ

از این نمایشگر برای نمایش مبلغ قابل پرداخت و ظرفیت پارکینگ استفاده می شود . این نمایشگر قابلیت نمایش عدد تا 5 رقم را دارد که نرم افزار اطلاعات را طریق کابل سریال به نمایشگر منتقل میکند . ...

کد محصول: 0605

دستگاه کارتخوان پارکینگ

دستگاه کارتخوان پارکینگ اطلاعات کارتهای کشیده شده را خوانده و به نرم افزار ارسال میکند و نرم افزار پس از ثبت اطلاعات در صورت نیاز دستور باز کردن راهبند را به دستگاه می دهد و دستگاه بلافاصله راهبند را برای خروج یا ورود خودرو باز میکند . در هنگام ورود خودرو به پارکینگ ، نگهبان یک کارت به دستگاه کارتخو...