اتوماسیون غذاخوری

کد محصول: 0401

دستگاه غذا خوری

انواع دستگاههای تشخیص چهره، انگشتی و کارتی برای این سیستم قابل استفاده میباشد. برای انتخاب دستگاه مورد نظر به بخش حضور و غیاب مراجعه کنید سرعت و دقت در عملیات توزیع غذا آمار دقیق تهیه مواد ، پیش از طبخ آمار دقیق توزیع غذا به شکل لحظه ای جلوگیری از دریافت غذا توسط افراد غیر مجاز حذف مراجعات حضوری جه...

کد محصول: 0402

سیستم غذا خوری

غذا خوری   سیستم غذا خوری شرکت پردازش تردد به دو روش online و Offline قابل اجرا می باشد: روش Online به سه روش زیر قابل پیاده سازی می باشد 1. روش بدون رزرو 2. روش رزرو غذا از دستگاه حضور و غیاب3. روش رزرو غذا از روزهای قبل   روش بدون رزرو : در این روش هر پرسنل بدون رزرو از قبل ، با توجه به تنظیمات ان...