نرم افزار رایگان رزرو و دریافت غذا در سلف سرویس دانشگاهها

نرم افزار غذا خوری را تا یکسال رایگان استفاده کنید!!!

سیستم نرم افزاری شرکت پردازش تردد به سه روش زیر قابل پیاده سازی می باشد

1. روش بدون رزرو

2. روش رزرو غذا از دستگاه حضور و غیاب

3. روش رزرو غذا از روزهای قبل

گالری تصویر

نرم افزار رایگان رزرو و دریافت غذا در سلف سرویس دانشگاهها


نرم افزار غذا خوری را تا یکسال رایگان استفاده کنید!!! سیستم نرم افزاری شرکت پردازش تردد به سه روش زیر قابل پیاده سازی می باشد 1. روش بدون رزرو 2. روش رزرو غذا از دستگاه حضور و غیاب 3. روش رزرو غذا از روزهای قبل

سیستم نرم افزاری شرکت پردازش تردد به سه روش زیر قابل پیاده سازی می باشد

1. روش بدون رزرو

2. روش رزرو غذا از دستگاه حضور و غیاب

3. روش رزرو غذا از روزهای قبل

روش بدون رزرو : در این روش هر پرسنل بدون رزرو از قبل ، با توجه به تنظیمات انجام شده توسط مدیر سیستم می تواند در هر وعده غذایی به تعداد مشخص شده فیش غذا دریافت کند. در این روش پرسنل با کشیدن کارت یا اثر انگشت فیش غذایی مورد نظر را با صدور مجوز از نرم افزار، دریافت می نمایند. همچنین فرد می تواند نوع غذای خود را با استفاده از کلیدهای دستگاه یا کارت مخصوص غذا و دسر یا نوشیدنی دریافت نماید. در این روش نیازی به رزرو غذا از روزهای قبل نمی باشد.

روش رزرو غذا از دستگاه حضور و غیاب : در این روش پرسنل هنگام ورود می توانند بر روی دستگاه حضور و غیاب درخواست غذا را همزمان با ورود خود ثبت نمایند .در نرم افزار نیر می توان گزارش افرادی که برای نهار درخواست غذا کرده اند را گزارش گرفت و فقط به تعداد درخواست شده غذا تهیه شود. در این روش پرسنل با کشیدن کارت یا اثر انگشت در صورتی که غذا رزرو کرده باشند فیش غذایی مورد نظر را دریافت می نمایند. مزیت این روش برای ارگانها و سازمانهایی که فقط یک نوع غذا در هر وعده دارند اینست که میتوان به تعداد رزرو شده اقدام به تهیه غذا نمود. و از یک دستگاه هم به عنوان حضور و غیاب و هم به عنوان دستگاه رزرو غذا استفاده می کنند.

روش رزرو غذا از روزهای قبل: در این روش پرسنل از روزهای قبل می توانند از طریق نرم افزار جامع تحت وب، برنامه غذایی روزهای آینده را مشاهده نمایند(این برنامه غذایی توسط مدیر سیستم از روزهای قبل تعریف شده است) و در صورت تمایل غذا و دسر مورد نظر خود را در روزهای آتی رزرو نمایند. در این روش پرسنل با کشیدن کارت یا اثر انگشت فیش غذایی خود را بر اساس موارد رزرو شده دریافت می نمایند. مزیت این روش برای ارگانها و سازمانهایی که بیش از یک نوع غذا در هر وعده دارند اینست که میتوان تعداد رزرو شده از هر نوع غذا را گزارش گرفت و بر اساس آن اقدام به تهیه غذا نمود که باعث کاهش اتلاف غذا تا 30% می شود