کارت هاي بدون تماس براي حضور و غياب، باشگاهها، پارکينگ، سلف سرويس ها

کارتهاي بدون تماس در واقع کارتهاي پلاستيکي چند لايه مي باشند که لايه اول و آخر آن جهت چاپ توسط چاپگرهاي کارت مي باشند و لايه هاي مياني آن حاوي يک سيم پيچ بسيار نازک به همراه يک آي سي بسيار کوچک مي باشد که به کمک القاء مغناطيسي امواج را دريافت نموده و همانند ترانس لامپ مهتابي انرژي الکتريکي را بصورت موجي که از کارتخوان ارسال مي شود دريافت نموده و آنرا به ولتاژ تبديل مي نمايد، سپس شروع به فعاليت نموده و از طريق موج دريافتي، اطلاعات کد کارت را ارسال مي نمايد

گالری تصویر

کارت هاي بدون تماس براي حضور و غياب، باشگاهها، پارکينگ، سلف سرويس ها

| کارت بدون تماس دستگاه حضور و غیاب |
  • امتیاز :

4.5 stars - 1[Views] reviews

کارتهاي بدون تماس در واقع کارتهاي پلاستيکي چند لايه مي باشند که لايه اول و آخر آن جهت چاپ توسط چاپگرهاي کارت مي باشند و لايه هاي مياني آن حاوي يک سيم پيچ بسيار نازک به همراه يک آي سي بسيار کوچک مي باشد که به کمک القاء مغناطيسي امواج را دريافت نموده و همانند ترانس لامپ مهتابي انرژي الکتريکي را بصورت موجي که از کارتخوان ارسال مي شود دريافت نموده و آنرا به ولتاژ تبديل مي نمايد، سپس شروع به فعاليت نموده و از طريق موج دريافتي، اطلاعات کد کارت را ارسال مي نمايد

کارتهاي بدون تماس و انواع ديگر تگ ها ( جاسو ئيچي ها و ... ) داراي کاربردي وسيع در شناسايي افراد مي باشد که نقش آن غير قابل انکار است

کارتهاي بدون تماس در واقع کارتهاي پلاستيکي چند لايه مي باشند که لايه اول و آخر آن جهت چاپ توسط چاپگرهاي کارت مي باشند و لايه هاي مياني آن حاوي يک سيم پيچ بسيار نازک به همراه يک آي سي بسيار کوچک مي باشد که به کمک القاء مغناطيسي امواج را دريافت نموده و همانند ترانس لامپ مهتابي انرژي الکتريکي را بصورت موجي که از کارتخوان ارسال مي شود دريافت نموده و آنرا به ولتاژ تبديل مي نمايد، سپس شروع به فعاليت نموده و از طريق موج دريافتي، اطلاعات کد کارت را ارسال مي نمايد

سپس کارتخوان اين کد ارسال شده از طرف کارت را تقويت نموده و کد را استخراج مي نمايد