پردازش تردد
  ballet  
    ب

نمایندگی

 

شرکت پردازش تردد از افراد و شرکتهای دارای سابقه مفید در زمینه سیستم های اتوماسیون در برخی استانها دعوت به همکاری می نماید

 

شماره تماس:

شماره ویژه 5 رقمی 45867 - 021

44 24 55 31

44 24 56 26

0912 718 24 13

0912 799 77 89

 

داخلی امور نماینده ها: 202 و 203