پردازش تردد
  ballet  

قفل برقی

 
قفل برقی قفل برقی

مناسب برای دربهای

معمولی

قفل مقابل برقی

TM-300

       

  قفل برقی

قفل برقی

مناسب برای دربهای فلزی

ایتالیا Cisa قفل

       

قفل برقی

قفل برقی

مناسب برای درب سکوریت

و ضد

سرقت

قفل شافتی

DA-62B

 

       

قفل برقی

قفل برقی

مناسب برای درب سکوریت

و ضد

سرقت

قفل مغناطیسی

PGL-180

 

       

قفل برقی

 

قفل برقی

مناسب

برای دربهای سکوریت

قفل مغناطیسی

PML-080

 

 

کلید فشاری و نگهدارنده

قفل برقی

قفل برقی

کلید فشاری

KY-20

     

قفل برقی

قفل برقی

کلید فشاری بدون تماس

KY-30

     

قفل برقی

قفل برقی

نگهدارنده قفل شفتی مناسب دربهای سکوریت

H-1

     

قفل برقی

قفل برقی

نگهدارنده قفل

H-2

     

قفل برقی

قفل برقی

نگهدارنده قفل

H-3