حضور و غیاب- گروهها

حضور و غیاب- گروهها

حضور و غیاب- گروهها


حضور و غیاب- گروهها

حضور و غیاب- گروهها
بهتر است پرسنل بر اساس ساعت کاري که دارند در گروه هاي مختلف دسته بندي شوند تا بتوانیم به تفکیک گروهها برای آنها شیفت کاری تعریف کرده و بر حسب نیاز گزارشات منظمی را تهیه نماییم . در صورتي که ساعت کار تمام پرسنل يکسان باشد ميتوان يک گروه ( مثلا پرسنل) تعريف کرد و تمام افراد را در آن گروه تعريف کرد ولي اگر ساعت کار متفاوتي دارند بايد بر اساس ساعت کاري گروه بندي شوند . به عنوان مثال ، گروه اداري - نگهبان - توليد و ....با کلیک بر روی دکمه ایجاد، مکان نما درنام گروه قرار گرفته و شما می توانید نام گروه را وارد کرده و تاييد را می زنیم. برای تغییرات در گروهها گروه مورد نظر را از لیست انتخاب نموده و با کلیک بر دکمه ویرایش و پس از تغيير نام گروه مورد نظر دکمه تایید را کلیک کنید .