حضور و غیاب- تخلیه اطلاعات

حضور و غیاب- تخلیه اطلاعات

حضور و غیاب- تخلیه اطلاعات


حضور و غیاب- تخلیه اطلاعات

براي انتقال اطلاعات ورود و خروج پرسنل از دستگاه حضور و غياب به نرم افزار از اين قسمت استفاده ميشود .


تخليه با فلش مموري (USB): بعد از تخليه دستگاه حضور و غياب روي فلش مموري، خواندن از USB را بزنيد و در پنجره بازشده وارد درايو فلش شده و فايل تخليه شده از دستگاه را انتخاب ميکنيم رو منتظر مي مانيم تا اطلاعات منتقل شود .

 2- تخليه با شبکه : قبل از تخليه با شبکه بايد اطلاعات دستگاه از قبيل ip شبکه و غير را در نرم افزار انجام دهيم. براي اينکار اطلاعات دستگاه ها را ميزنيم.در اين صفحه اطلاعات دستگاه را مطابق منوي داخلي دستگاه تنظيم مي کنيم و ثبت ميکنيم . براي تخليه اطلاعات با شبکه در قسمت تخليه اطلاعات روي دکمه کليک مي کنيم.در صورتي که اطلاعات دستگاه در نرم افزار درست وارد شده باشد و ارتباط شبکه اي هم برقرار باشد ، در قسمت پيغام ها "ارتباط بر قرار شد" نوشته مي شود و کليدهايي که غير فعال هستند (مثل تخليه اطلاعات ،تنظيم ساعت دستگاه ) فعال مي شوند . در اين مرحله دکمه تخليه اطلاعات را ميزنيم تا اطلاعات از دستگاه به نرم افزار منتقل شود . اطلاعات منتقل شده پس از پردازش وارد قسمت اصلاح کارکرد پرسنل و اصلاح ورود و خروج مي شوند .