پردازش تردد
  ballet  

لیست محصولات پردازش تردد در یک نگاه

دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب دستگاه حضور و غیاب دستگاه حضور و غیاب دستگاه حضور و غیاب دستگاه حضور و غیاب دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور غیاب

کارتی

دستگاه حضور غیاب

کارتی

دستگاه حضور غیاب

تشخیص چهره

دستگاه حضور غیاب

تشخیص چهره

دستگاه حضور غیاب

اثرانگشتی

دستگاه حضور غیاب

اثرانگشتی

*دستگاههای جدید*

درب بازکن

دربازکن دربازکن دربازکن دربازکن دربازکن دربازکن
دربازکن اثرانگشت و کارت تحت شبکه دربازکن متکی به خود دربازکن کارتی تحت شبکه دربازکن اثرانگشت و کارت تحت شبکه

دستگاه دربازکن تحت شبکه

نرم افزار کنترل دسترسی

اتوماسیون باشگاه ورزشی

باشگاه

دستگاهها و نرم افزار باشگاه

 

مدیریت غذاخوری

باشگاه دستگاههای مخصوص غذاخوری سازمانها

کارت بدون تماس

کارت بدون تماس کارت های بدون تماس هوشمند

قفل آپارتمان

قفل هتل قفل های اتاق و یا هتل، استحکام و زیبایی منحصر به فردی را به درب ورودی می دهد

سیستم اعتباری شهر بازی

باشگاه ورزشیشهربازی دستگاه شهر بازی و نرم افزار شهربازی جهت مدیریت یکپارچه شهر بازیها

مدیریت پارکینگ

پارکینگ دستگاه پارکینگ و نرم افزار پارکینگ جهت کنترل تردد ماشین به پارکینگ

دوربین مدار بسته

دوربین مدار بسته دوربین مدار بسته جهت نظارت کامل بر اتفاقات محیط